Eerste Bezoek cdn_helper cdn_helper cdn_helper cdn_helper cdn_helper

Uw eerste bezoek bij 2forTeeth

Wij heten u van harte welkom in onze mondhygiënistenpraktijk. Om de kwaliteit van onze zorgverlening en onze diensten zo efficiënt mogelijk aan te kunnen bieden, vragen wij u onderstaande door te lezen en de genoemde ‘huisregels’ in acht te nemen.

Het eerste consult

Voor een snelle inschrijving verdient het de voorkeur dat u via het inschrijfformulier alvast uw gegevens invult en naar ons toezend.

Voor een correcte inschrijving in ons bestand vragen wij u om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen waarop uw BSN nummer staat. Dit kan met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Wij zijn wettelijk verplicht een BSN registratie en identiteitscontrole uit te voeren. Dit staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg.

Als u bent doorverwezen door uw tandarts of orthodontist heeft deze u een verwijsbrief meegegeven. Hierop staan voor ons belangrijke gegevens. Vergeet ook dit document niet mee te nemen.

Als u reeds eerder door een mondhygiënist onder behandeling bent geweest stellen wij het op prijs dat u een kopie opvraagt van uw dossier. Dit verschaft ons inzicht in uw behandelgeschiedenis en wij kunnen daardoor beter onze behandelingen op uw gebit afstemmen.

Tijdens de eerste afspraak worden de volgende (be)handelingen uitgevoerd:

  •  Het afnemen van de medische anamnese (gezondheidsvragenlijst)
  • Het uitvoeren van een intra-oraal onderzoek en het vastleggen van afwijkingen
  • Het bepalen van de objectieve behandelbehoefte middels de DPSI score
  • Het bespreken van uw wensen ten aanzien van de behandeling
  • Het bespreken van onze bevindingen en direct uitvoeren van de behandeling dan wel het maken van vervolgafspraken en het opstellen van een begroting indien de vervolgbehandelingen kosten die groter zijn dan €250,00 met zich meebrengen.

En, afhankelijk van de overeengekomen behandeling:

  • Het verwijderen van tandsteen en aanslag
  • Het polijsten van de gebitselementen
  • Voorlichting en instructie mondhygiëne
  • Fluoride behandeling
  • Het maken van een pocket- of parodontiumstatus

De onderzoeksresultaten en het eventuele behandelplan worden door ons gerapporteerd aan uw tandarts. U heeft ten alle tijde het recht aan te geven dit niet te willen.

Afhankelijk van uw zorgvraag wordt er tijd voor u gereserveerd. Dit kan drie kwartier zijn of een uur. Uitgaande van de wettelijk vastgestelde tarieven door de NZA van 2023 betekent dit dat u rekening moet houden met een bedrag tussen de 135 euro en 189 euro . Dit zijn maximum bedragen welke naar beneden bijgesteld kunnen worden. Na het uitvoeren van het mondonderzoek ( of na het uitvoeren van een pocket- of parodontiumstatus) wordt overlegd met u wat de behandeling en tijdsinvestering zal inhouden. U beslist dan of u hiermee akkoord gaat of niet.

Huisregels

Wij stellen het op prijs als er zich wijzigingen voordoen voor wat betreft uw adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, medicijngebruik of gezondheid, u dit aan ons doorgeeft.

Indien u onverhoopt uw afspraak niet na kunt komen dient u minimaal 24 uur van tevoren ons telefonisch daarvan in kennis te stellen. Zo voorkomt u dat wij de voor u gereserveerde tijd in rekening moeten brengen.

Om te voorkomen dat u een afspraak vergeet ontvangt u van ons twee dagen van te voren nog een herinnering via de mail. Hiervoor dient uw actuele emailadres bij de praktijk bekend te zijn. Het versturen van uw afspraakherinnering is een extra service die wij u graag bieden. Het kan echter gebeuren dat als gevolg van een technische storing van onze kant u geen mail ontvangt of dat deze in uw spambox terecht is gekomen. Het ontslaat u niet van uw eigen verantwoordelijkheid de afspraak na te komen.

Tijdens het spreekuur zijn wij niet in de gelegenheid de telefoon te beantwoorden. Spreekt u daarom duidelijk uw vraag, naam en telefoonnummer in dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

Wij stellen het op prijs als u uw mobiele telefoon bij het binnenkomen van de praktijk op ‘stil’ zet.

Betaling en verzekering

Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten voor tandheelkundige zorg, dient u zelf bij uw verzekeraar na te gaan of de kosten vergoed worden. Uw factuur wordt, indien u verzekerd bent, door factoringsmaatschappij Infomedics rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar verzonden. Eventuele restfacturen krijgt u op uw huisadres toegestuurd. Heeft u geen aanvullende tandartsverzekering, krijgt u de factuur direct via de mail of per post.

Heeft u last van:

gezwollen tandvlees

rood of gezwollen tandvlees

gevoelige tanden

gevoelige tanden

tandsteen

tandsteen / tandaanslag

onfrisse adem

onfrisse adem / vieze smaak

Verbeter uw gebit en maak een afspraak!

U heeft geen verwijzing nodig van uw behandelend tandarts voor het maken van een afspraak. De praktijk is rolstoelvriendelijk. Voor meer informatie kunt u ons altijd mailen of bellen.